logo-web-V1

เกี่ยวกับเรา

PROFESS SUPPLY ถุงมือยางราคาส่ง รับผลิตและจำหน่าย ขายส่ง ทั่วประเทศ มีใบอนุญาต
และใบรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตโรงงาน

ผลิตและจำหน่าย

ถุงมือไนไตร ทุกสี ความยาว 9″ , 12″ ความหนา 3.5g , 4g , 4.8 g , 5g , 6g
ถุงมือแพทย์ แบบมีแป้ง ผิวเรียบ น้ำหนัก 4.8g , 5.1g , 5.4g , 6.0g
ถุงมือแพทย์ แบบไม่มีแป้ง ผิวหยาบ น้ำหนัก 5.1g , 5.4g , 6.0g